FREMTIDENS BOLIGVARME


Fjellvarme.

 

Underskudd av olje på verdensmarkedet vil føre til økte priser, strømprisen følger med opp.

Vi må tenke alternativt når det gjelder boligoppvarming.

Og her kommer fjellvarme inn som en av de sikreste, og mest lønnsomme, varmesystemer.

Fjellvarme gir en effektfaktor på minst 4, som betyr at for hver kw du betaler, får 4 kw.

Ved god planlegging av anlegget blir i regelen faktoren enda høyere. Denne faktoren holder seg, uansett utetemperatur.

Slik må man tenke finansiering av et fjellvarmeanlegg:

Du vil spare minst 50% av de totale strømkostnadene. Dette sparte beløpet betaler du inn som avdrag på et lån for anlegget. Du vil se hvor lang tid du må betale på lånet, d.v.s. hvor lenge du må betale like mye i oppvarming som hvis du ikke hadde varmepumpe, før alt er nedbetalt.

Og etterpå betaler du for 1 kw, og får 4

Ingen oppvarmings-systemer krever mindre vedlikehold en fjellvarme.

 

Ha en miljøvennlig og fjellvarm vinter !!